Par mums

Viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienu vecākiem ir rast veidu, kā palīdzēt bērniem atrast savu vietu pasaulē?

Insplay ir ceļvedis vecākiem, kas mudina sasniegt vairāk un augt kopā caur rotaļām.

Uzzināt vairāk

Savukārt, skolotājiem galvenais izaicinājums ir palīdzēt bērniem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai bērni būtu vispusīgi un veiksmīgi sagatavoti strauji mainīgajiem apstākļiem.

Atklāt vairāk

Izglītība ir mūsu sirdslieta 

Linda Liepiņa

Lindai patīk izaicinājumi! Izaugsme un mūžizglītība ir vērtības, kam Linda tic no visas sirds. Linda ir  lepna mamma saviem trim dēliem. Apvienojot  zināšanas un personīgo pieredzi, Linda aktīvi seko līdzi izglītības jautājumiem Latvijā un pasaulē. Darīt Latviju labāku, Linda uzskata par savu misiju.

Andres Sirel

Andres ir  mūžīgais students un nesatricināms optimists, kurš uzskata, ka pozitīvisms ir virzītājspēks. Andres vēlas būt apzinīgs vecāks savām divām meitām un nodzīvot vairāk kā 100 gadus garu veselīgu un līdzsvarotu mūžu. Inovāciju un iniciatīvas uzņemšanās ir nozīmīga Andresa dzīves sastāvdaļa.

Madara Boša

Madara par savu misiju uzskata palīdzēšanu apkārtējiem cilvēkiem attīstīties un sasniegt jaunas virsotnes. Viņa vienmēr ar lielu aizrautību izzina gan pasauli sev apkārt, gan sevi pašu, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pētījumus. Madara ir vienmēr gatava mesties jaunos izaicinājumos un atrast risinājums par vissareģītākajām situācijām.