Privacy Policy

Terms of service

Lietošanas noteikumi

Prieks, ka atradāt mūsu interneta veikalu. Mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu pārdošanas noteikumiem, ar kuriem lūdzam iepazīties pirms pirkuma veikšanas. Veicot pasūtījumu, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar pārdošanas noteikumiem un piekrītat tos ievērot. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet mums uz adresi [email protected]. Mēs vienmēr būsim priecīgi atbildēt pēc iespējas ātrāk. Interneta veikala Insplay.eu (turpmāk Interneta veikals) īpašnieks ir OÜ Rekato, reģistrācijas kods 10058302 (turpmāk Insplay), kas atrodas Paavli 2a, 10412, Tallina.

1. Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenām
1.1 Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi Interneta veikalā.
1.2 Interneta veikalā nopērkamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai tiek pievienota maksa par preci
piegādei.
1.3 Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida.
1.4 Piegādes maksa tiek uzrādīta pircējam, veicot pasūtījumu.
1.5 Informācija par precēm tiek sniegta Interneta veikalā tieši pie precēm.


2. Pasūtījuma noformēšana
2.1 Lai pasūtītu preces, Jums vēlamās preces jāpievieno iepirkumu grozam.
2.2 Lai veiktu pasūtījumu, ir jāaizpilda nepieciešamie datu lauki un jāizvēlas atbilstošs preces piegādes veids. Pēc tam ekrānā tiek parādīta komisijas maksa, kuru var samaksāt, izmantojot bankas saiti vai citu maksājumu risinājumu.
2.3 Līgums stājas spēkā ar parādā esošās summas saņemšanu Interneta veikala norēķinu kontā.
2.4 Ja pasūtītās preces nevar piegādāt preces derīguma termiņa beigšanās vai cita iemesla dēļ,
pircējs tiek informēts pēc iespējas ātrāk un atgriezta samaksātā nauda (t.sk. preces).
piegādes izmaksas) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.


3. Piegāde
3.1 Preces tiek nosūtītas uz šādām valstīm: Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva. Vairāk lasi šeit: Piegāde.
3.2 Sūtīšanas izmaksas sedz pircējs un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta pie piegādes veida.
3.3 Sūtījumi Igaunijas robežās pircēja norādīto galamērķi parasti sasniegs 3-7 darba dienu laikā no plkst
no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. Piegāde notiek ārpus Igaunijas, atkarībā no izvēlētā piegādes veida Vairāk lasiet šeit: Piegāde, bet kopumā 7-21 darba dienas laikā no pārdošanas līguma stāšanās spēkā.
3.4 Izņēmuma gadījumos Interneta veikalam ir tiesības preces piegādāt 45 kalendāro dienu laikā.


4. Atteikuma tiesības
4.1 Pircējam pēc pasūtījuma saņemšanas ir tiesības 14 dienu laikā atkāpties no e-veikalā noslēgtā līguma.
4.2 Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona.
4.3 Lai atgrieztu preci, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas uz e-pasta adresi [email protected] jānosūta atteikuma pieteikums.
4.4 Pieteikumā par atteikšanos no pasūtījuma patērētājam jānorāda bankas konta numurs un bankas konta turētāja vārds, uz kuru tiks pārskaitīta naudas atmaksa. Skaidras naudas atmaksu Insplay veiks tikai vietējās izņemšanas gadījumā.
4.5. Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot citādi kā vien
nepieciešams, lai pārliecinātos par preču būtību, īpašībām un darbību preču atļautajā veidā
testēšanai fiziskajā veikalā.
4.6. Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, nevis tiem, ko pieprasa preču būtība, īpašības un īpašības
vai ir redzamas lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības
samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
4.7 Pircējam ir jāatgriež prece 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāsniedz pierādījums par to
ka viņš minētajā laika posmā ir nodevis kravu pārvadātājam. Patērētājs var atgriezt preces Insplay tirdzniecības zālē vai nosūtīt pa pastu uz adresi: OÜ Rekato, Paavli 2a, 10142 Tallinn.
4.8 Saņemot atgriezto preci, interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas atgriež pircējam visas uz līguma pamata no pircēja saņemtās maksas. Interneta veikals var atteikties veikt naudas atmaksu, kamēr prece, kas ir līguma priekšmets, nav atgriezta vai pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preci, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
4.9 Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav
tas, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajai (piem., nepareiza vai bojāta prece).
4.10 Ja piegādes izmaksas ir atmaksājamas saskaņā ar 4.9.punktu, bet pasūtījums ir tikai daļēji bojāts vai nepareizs, Interneta veikals atmaksās piegādes izmaksas proporcionāli pasūtīto preču skaitam.
4.11 Ja pircējs ir izvēlējies lētākās Interneta veikala piedāvātās parastās preces
piegādes veids, kas nav piegādes veids, Interneta veikalam tas nav jāatgriež patērētājam
izmaksas, kas pārsniedz parastās piegādes metodes izmaksas.
4.12 Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt preces atgriešanu no pircēja kā preces cenu
kļūdas dēļ interneta veikals ir atzīmējies ievērojami zem preces tirgus cenas.


5. Tiesības iesniegt prasību
5.1. Ja Precēm ir tiesības iesniegt pārdošanas garantiju vai pretenziju likuma izpratnē, Internetveikals apņemas ievērot garantijas un pretenzijas iesniegšanas nosacījumus un labot, nomainīt vai ņemt atpakaļ bojātās preces saskaņā ar noteiktos nosacījumus.
5.2. Neatkarīgi no garantijas esamības, Patērētājam ir tiesības divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas iesniegt pretenzijas Interneta veikalam sakarā ar līguma nosacījumu neievērošanu. Ja prece ir pārdota patērētājam, tad preces defekta gadījumā pirmo sešu mēnešu laikā tiek pieņemts, ka tas pastāvēja pirkuma līguma noslēgšanas brīdī un defekta raksturs ir jānosaka līdz plkst. tiešsaistes veikalā.
5.2.1. Preces defekta gadījumā patērētājam ir jāpaziņo Interneta veikalam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no defekta, iesniedzot pretenziju.
5.2.2. Pretenzijas gadījumā Insplay sedz preces remonta vai nomaiņas izmaksas pirmajos sešos mēnešos pēc Preču piegādes patērētājam, jo īpaši transporta, pasta, darba, ceļa un materiālu izmaksas. Turpmākos 1,5 gadus Insplay segs attiecīgās izmaksas tikai tad, ja Patērētāja prasība būs pamatota.
5.3. Preces defekta gadījumā Patērētājs apņemas nekavējoties (skatīt 4.3. punktu) paziņot Internetveikalam par radušos problēmu pa e-pastu [email protected] vai iesniegt pretenziju rakstiski (atvērt pretenzijas veidlapu) ar šādu informāciju:
5.3.1. vārds un kontaktinformācija;
5.3.2. Preces defekta un/vai defekta apraksts un pretenzija;
5.3.3. Iekļaujiet fotogrāfijas, ja defekts vai defekts ir redzams ar neapbruņotu aci;
5.3.4. Rēķins vai pārdošanas līguma vai iepirkuma numurs.
5.4. Paziņojums (pretenzija) jānosūta divu mēnešu laikā no defekta atklāšanas. Beidzoties šim termiņam, Patērētājs zaudē tiesības pieprasīt Insplay labot vai nomainīt Preci.
5.5. Insplay apņemas 15 dienu laikā atbildēt uz Patērētāja sūdzību rakstveidā vai rakstiski reproducējamā formā.

5.6. Bojātas Preces vai tās daļas nomaiņas gadījumā Insplay ir tiesības pieprasīt no Patērētāja atdot bojāto Preci vai Preces daļu.
5.7. Pārdošanas garantija, ko sniedz Insplay, nesedz tiešus vai netiešus bojājumus, zaudējumus vai neērtības, kas radušās produkta defekta vai bojājuma dēļ. Garantija nesedz izdevumus par Preču nogādāšanu servisa punktā vai transportēšanu. Ja Insplay organizē preču transportēšanu no klienta atgriešanai, apskatei, defektu noteikšanai vai apkopei, preces klientam ir iepriekš jāiepako oriģinālajā iepakojumā vai jāiepako (iepakošanas izmaksas sedz klients) tā, lai preces transportēšanas laikā nevar tikt bojāts. Tāpat precei jābūt pieejamai piegādei kurjeram pie klienta ārdurvīm un, ja nepieciešams, klientam jāorganizē preču piegāde kurjeram. Garantijas lēmumu Insplay pieņems 14 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas servisa punktā.
5.8. Ja Patērētājs pieprasa Preces remontu un pieprasījums ir pamatots, bet Insplay to neizdara saprātīgā termiņā, Patērētājs var labot Preci pats vai likt to izdarīt trešajai personai un pieprasīt, lai Insplay atlīdzina radušos saprātīgos izdevumus. šim nolūkam.
5.9. Ja Preču remonts vai nomaiņa nav iespējama vai neizdodas, ja Insplay nepamatoti atsakās labot vai nomainīt preci vai to neizdara saprātīgā termiņā pēc paziņojuma par neatbilstību un Patērētājs nevēlas vai nevar to saņemt salabojusi trešā puse, nosūtiet preces atpakaļ Insplay. Insplay apņemas atgriezt saskaņā ar Pārdošanas līgumu samaksāto pirkuma cenu 14 dienu laikā pēc pamatota Atteikuma pieteikuma saņemšanas.
5.10. Insplay nav atbildīgs par:
5.10.1. Par Preces bojājumiem, ko radījis patērētājs;
5.10.2. Par defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas dēļ;
5.10.3. Par Preču dabisko fizisko nolietošanos normālas Preču lietošanas laikā;
5.10.4. Īsāki garantijas nosacījumi īpašām precēm (patērējamām un Precēm, kurām beidzas derīguma termiņš, ieskaitot, bet ne tikai akumulatorus);
5.10.5. Preču lietošana apstākļos vai veidā, kuru nolietojums ir sagaidāms ātrāk nekā parasti;
5.10.6. citos likumā paredzētajos gadījumos.
5.11. Produkta komplektācijā iekļautajai baterijai vai baterijām ir 6 mēnešu garantija.

6. Tiešais mārketings un personas datu apstrāde
6.1 Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (t.sk. Vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasts)
adrese, bankas rekvizīti), tikai lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu preces pircējam.
6.2 Interneta veikals nosūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumu piegādei
preces.
6.3 Interneta veikals nosūtīs jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja
pircējs ir izteicis vēlmi to darīt, mājaslapā ievadot e-pasta adresi un paziņojot par savu
pieprasīt tiešā pasta paziņojumu saņemšanu.
6.4 Pircējs var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek nosūtīti pa e-pastu
paziņojiet mums par to pa e-pastu vai izpildot norādījumus e-pastā, kurā ietverti piedāvājumi.


7. Reģistrācijas kārtība
7.1. Lai kļūtu par pastāvīgo Insplay klientu, abonentam jāreģistrējas kā interneta vides lietotājam www.insplay.eu. Interneta vidē var pieteikties arī ar Facebook kontu.
7.2 Reģistrējoties kā pastāvīgajam klientam, klientam ir tiesības saņemt pastāvīgajam klientam paredzētās priekšrocības saskaņā ar Insplay pastāvīgo klientu programmu.
7.3 Lai reģistrētos, nepieciešams aizpildīt visus veidlapā paredzētos laukus.
7.4 Pēc reģistrācijas Insplay uz klienta norādīto e-pasta adresi nosūtīs klientam vēstuli ar lietotāja konta aktivizēšanas norādījumiem.
7.5 Pēc lietotāja konta aktivizēšanas klients ar viņa norādītajiem lietotāja ID tiek iekļauts Insplay tiešsaistes vidē, preču pasūtījumu veikšanai.


8. Pasūtītāja pienākumi
8.1 Veicot pasūtījumu, klientam ir pienākums norādīt pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju: vārds un uzvārds, precīza adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta / pilsēta / vai ciems / novads), kontakttālrunis un e-pasta adrese.
8.2 Ja klients un preces saņēmējs ir atšķirīgi, klientam ir jānodrošina 6.1. fiksētus datus arī par adresātu.
8.3. Ja pasūtītāja sniegtie dati ir nepareizi un/vai nepilnīgi un neatbilst Noteikumu 6.1. negarantē jūsu Insplay produktu pasūtījuma pareizu izpildi. Ja iespējams, Insplay sazināsies ar klientu, lai precizētu nepareizu vai nepilnīgu informāciju.
8.4 Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka piekrīt šajos vispārīgajos pasūtīšanas noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.


9. Insplay tiesības
9.1 Interneta veikalam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos vispārējos pasūtījuma nosacījumus, publicējot jaunos spēkā esošos nosacījumus tiešsaistes vidē.
9.2 Interneta veikalam ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt e-veikala cenrādi, publicējot jaunu cenrādi interneta vidē.
9.3 Insplay ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu vai atteikties izpildīt pasūtījumu, bet ne tikai tad, ja cenrādī ir nepareizi norādīts cenrādis.
9.5 Ja klients nepilda saistības, ko viņam uzliek šie vispārīgie pasūtīšanas nosacījumi, Insplay negarantē pasūtījuma stāšanos spēkā un/vai pareizu preces piegādi.
9.6 Ja klients pareizi nepilda maksājuma pienākumu, Insplay ir tiesības publicēt klienta datus maksājumu saistību nepildīšanas reģistrā.


10. Insplay pienākumi

10.1. Insplay apņemas piegādāt klientam pareizu un pilnīgu preci(-es).
10.2. Insplay apņemas pieņemt un dokumentēt visas klienta pretenzijas.
10.3. Insplay apņemas atrisināt klienta pretenziju 15 dienu laikā, ja pretenzijas iemesli ir neatkarīgi no klienta. Ja pretenzijas cēloni ir izraisījis klients, klientam tas nekavējoties jānovērš.
10.4. Insplay apņemas nomainīt bojātās preces. Insplay atbild tikai par ražošanas defektiem un citiem defektiem, kas pastāvēja brīdī, kad prece tika nodota klientam.


11. Strīdu izšķiršana

11.1. Ja pircējam ir pretenzijas par Interneta veikalu, tās jāsūta uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni: (+372) 6 500 005.
11.2. Ja Pircējs un Interneta veikals nevar atrisināt strīdu ar vienošanos, patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes Patērētāju strīdu komisijā Rahkohtu 2, Tallinn 10130 vai tīmekļa vietnē www.kunta.ee. Patērētāju strīdu komisija ir pilnvarota izšķirt strīdus, kas izriet no līguma starp patērētāju un tirgotāju, kurus puses nav spējušas atrisināt vienošanās ceļā. Sūdzības izskatīšana komitejā pusēm ir bez maksas.
11.4. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības Patērētāju strīdu izšķiršanas platformā vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Jautājumu gadījumā zvaniet (+372) 650 0005 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 vai rakstiet uz e-pastu: [email protected]

Insplay, OÜ RekatoAlthough this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.