Digitālās izglītības attīstība Igaunijā
un Insplay loma tajā...

Īpaša uzmanība izglītības digitalizācijai Igaunijā aizsākās jau 1996.-1997.gadā, kad Igaunijas valsts uzsāka izglītības iestāžu digitalizācijas projektu "Tiigrihüpe" ("Tīģera lēciens"), ko ierosināja Igaunijas Izglītības ministrs un Igaunijas vēstnieks ASV, savukārt par projektu paziņoja pats prezidents.

Tallinas Izglītības pārvaldei ir bijusi sadarbība ar Insplay jau ilgāk nekā septiņus gadus. No Insplay esam iegādājušies robotikas aprīkojumu skolām un bērnudārziem, sadarbojušies dažādos Insplay aizsāktajos projektos, piemēram, RoboOlümpia (Robo Olimpiskās spēles), robotikas projekts bērnudārziem Robolesson (ar Insplay meitas uzņēmumu Startup Alfa). Mēs sadarbojāmies arī Tallinas Izglītības departamenta aizsāktā projektā - EduInnoLab - izglītības inovāciju laboratorijas dažās Tallinas skolās. Esam sadarbojušies arī ar Insplay, lai nodrošinātu robotikas apmācības skolotājiem.

Insplay nav tikai veikals, kurā var iegādāties robotiku un rotaļlietas, viņi veido pedagogu tīklu, viņi redz vajadzību izglītot un atbalstīt skolotājus robotikas un digitālā aprīkojuma lietošanā, viņi redz nepieciešamību izveidot stundu plānus, mācību materiālus, lai palīdzētu skolotājiem viņu darbā, un viņi atrod veidus, kā atbalstīt, izglītot un attīstīt skolotājus.

Insplay ļoti aktīvi attīsta līdzīgi domājošo tīklošanos, piemēram, Facebook grupas - robotika bērnudārzos, robotika skolās, viedvecāku kluba, projekti bērnudārziem un skolām. Viņi ir uzsākuši digitālo darbinieku iniciatīvu - atbalstot skolas, bērnudārzus un interešu izglītības iestādes – dalās savās zināšanās par robotiku un digitālo aprīkojumu. Viņi paši sadarbojas ar skolām un bērnudārziem, piemēram izveido mācību materiālus, lai skolotāji var labāk dalīties savā mācīšanas un mācīšanās pieredzē, kā izmantot robotikas aprīkojumu stundās.

Insplay ir ļoti īpašs un radošs uzņēmums, jo viņi ir ļoti aktīvi un vienmēr uzņemas iniciatīvu, radot interesantas idejas, kā attīstīt un atbalstīt skolotājus. Viņi neuzskata par savu galevno uzdevumu vienkārši iespēju pārdot aprīkojumu izglītības iestādēm, jo ​​viņi redz, ka ir lielāka nepieciešamība izglītot, atbalstīt un attīstīt skolotājus, kā lietot aprīkojumu, un viņi to dara ļoti aktīvi un veiksmīgi. Insplay ir arī ļoti lojāls un uzticams uzņēmums, viņi vienmēr dara to, ko sola, un seko līdzi termiņiem.


Kas ir STEAM?