Kas ir STEAM?

STEAM ierīču pielietošana izglītībā nozīmē tādu pieeju mācībām, kad tiek izmanto zinātne (Science), tehnoloģijas (Technology), inženierzinātnes (Engineering), māksla (the Arts) un matemātika (Mathematics) kā saskarsmes punkti, lai veicinātu un vadītu skolēna izpētes procesu un kritisko domāšanu. 

Izmantojot STEAM produktus, skolēni uzņemas pārdomātu risku, iesaistās pieredzes apgūšanā, neatlaidīgi risina problēmas, aptver sadarbības iespējas un strādā radoša procesa vadīti. Bērni būs mūsu nākotnes novatori, pedagogi, vadītāji un politiķi! Šis  raksts palīdzēs jums saprast jēgpilnas STEAM darbības nenovērtējamās iespējas.

Ilgstoši mācību process ir balstījies uz pamatojumu nākotnē iegūt "labu darbu". Bet kā tas izskatās šodien? Viss ir strauji mainījies un iepriekšējie "labie darbi" vairs neeksistē!

Mūsdienas ne tikai nodrošina iespējas, bet pat pieprasa veicināt dinamisku, mainīgu un aizraujošu mācību vidi. Mūsu pasaule ir kā skaists, sarežģīts un krāsains mācību gobelēns. Kāpēc gan lai mēs neizmantotu dažādās mācību iespējas, tostarp, iesaistot STEAM līdekļus mūsu mācību procesā? Mēs atveram bērniem durvis un ielaižam tik plašo un rālo pasauli, pielietojot inovatīvus mācību līdzekļus un uzlabojot kopējo mācīšanās procesu. Jo arī mēs skolotāji aizvien turpinām mācīties kopā ar mūsu bērniem!
Sphero: radošs ceļš uz programmēšanu un STEAM izglītību
Sākot no pirmsskolas vecuma līdz vidusskolai