Programmēšanas apgūšana
Bērnudārzos un skolās

Programmēšana ne tikai palīdzēs šodienas bērniem atrast labākus darbus un būt konkurētspējīgākiem nākotnes darba tirgu, bet arī attīstīt dažādas citas ikdienā noderīgas prasmes. Iemācoties programmēt, bērni apgūst spēju ātri reaģēt uz kļūdām un meklēt dažādus risinājumus, kā arī strādāt pie problēmas, līdz tā ir atrisināta. Šis problēmu risināšanas tehnikas ir viegli pārnesamas uz citām jomām un iedot labu pamatu tālākai sevis attīstīšanai. Kā arī tās var jau sākt mācīties paši mazākie un vēlāk spējas uzlabot ar sarežģītākiem uzdevumiem, izmantojot dažādus STEAM robotikas rīkus.

Pirmskolas vecums (1- 7 gadi)

Šajā vecumā svarīgi ir sniegt bērniem programmēšanas pamatzināšanas un izpratni par digitālajiem rīkiem, izmantojot rotaļīgas un jautras aktivitātes – mācīšanās darot. Ierīces var būt gan ar, gan bez ekrāniem. Tāpat programmēšana maziem bērniem bieži ir vērsta uz to, lai palīdzētu bērniem attīstīt valodu, neatkarību un sociālās spējas. Plānotā pieredze bieži vien būs vērsta uz to, lai palīdzētu maziem bērniem iesaistīties rotaļās, kas ļaus viņiem praktizēt un attīstīt savas prasmes dažādās jomās, papildus tam apgūstot virzienu valodu, secību, problēmu risināšanas pamatus un loģisko domāšanu. Tāpat darbs grupās palīdzēs attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes.

​Ieteikums ir uzsākt ar bez ekrāna ierīcēm, piemēram, ļoti populāras pirmskolu izglītības iestādēs ir TTS Bee-Bot, Sphero Indi, Makeblock mTiny vai LEGO Education Coding Express

Roboti palīdzēs labāk izprast virzienu valodu, programmēšanas pamatus un savu apkārtni, kā arī palielinās bērnu uzmanību nodarbību laikā.

 Pēc tam, kad bērni ir apguvuši pašus pamatus un izpratuši pamatprincipus var ķerties klāt ierīcēm ar aplikācijām un vienkāršu vadību, piemēram, TTS Blue-Bot, Intelino Gudrais vilciens vai Wonder Workshop Dash. Daudzi no šiem produktiem ir veidoti, lai varētu sākt ar bez ekrānu programmēšanu un vēlāk pāriet uz aplikāciju vadību, kā arī pēc apguves ātruma ir iespēja

Sākumskolas / pamatskolas vecums (8 - 12 gadi)

Pēc pašu pamatu apgūšanas bērniem būtu jāmācās lietot jau Scratch vai citas bloka programmēšanas valodas, dažādus robotus un mobilo lietotņu veidošanas programmas. Svarīga tēma ir arī digitālā drošība. Dažādu priekšmetu (mūzika, matemātika, fizika, bioloģija), e-laboratorijas u.c. apgūšanai tiek izmantotas daudzas dažādas programmas un vides, tostapr virtuālā realitāte.

Šajā vecumā bērni jau sākt vairāk izprast darbību mērķi un programmēšana var palīdzēt skolēniem iemācīties plānot un būt organizētam — tas var palīdzēt uzlabot rakstīšanas un uzdevumu vispārīgās plānošanas prasmes. Tāpat, lai iemācītos programmēt, skolēniem ir jāpiemēro matemātika ikdienas darbībās, dabiski uzlabojot savas matemātikas prasmes. Tādi STEAM rīki kā, Sphero BOLTMakeblock mBot2, Intelino Gurdrais vilciens un LEGO Education Spike, ļauj bērniem eksperimentēt ar vien sarežģītākiem risinājumiem un izaicinājumiem, kā arī uzreiz pārbaudīt to patiesumu, kā arī identificēt un izlabot savas kļūdas.


Lielisks rīks, kas paliek ar vien plašāk izplatīts Eiropā un pārējā pasaule, ir virtuālās un paplašinātās realitātes brilles. Pētījumi ir pierādījuši, ka to lietošana var uzlabot kontroldarbu rezultātus par 20%, kā arī palielināt zināšanu noturību par 75%. Šobrīd Latvijā ir pieejamas un jau vairākās skolās tiek izmantotas vienas no pirmajām virtuālās realitātes brillēm – ClassVR. Tās ir īpaši veidotas tieši skolu vajadzībām un ir ar saturu lielākajai daļai stundu.


Pamatskolas / vidusskolas vecums (13 - 18 gadi)

Pēc tam, kad ir apgūts Scratch jaunieši mācās programmēšanas valodas (Python, JavaScript u.c.), kiberdrošību, 3D grafiku, robotiku, spēļu veidošanas programmas, tīmekļa lapas un lietotnes u.c. Šajā vecumā īpaši svarīgi ir saprast daudzveidību IT nozarē, lai nākotnē izdarītu labākas karjeras izvēles.

Lielākoties visi produkti, kurus izmanto iepriekšējā vecuma grupā (Sphero BOLT, Makeblock mBot2, Intelino Gudrais vilciens) ir iespējams izmantot mācoties kādu no programmēšanas valodām. Tāpat ir pieejami rīki savu dizainu veidošanai, piemēram, Makeblock M1

Darbīgā augusta konkurss!
Vēl labākas idejas jauno mācību gadu sākot!