Virtuālā realitāte mainīs izglītības nākotni
Atziņas no Pasaules Ekonomikas foruma Davosā

Šis raksts ir daļa no Pasaules Ekonomikas foruma gadskārtējās sanāksmes Davosā

  • Izglītības metodes nav gājušas kopsolī ar tehnoloģiju sasniegumiem, taču pārmaiņu nepieciešamība kļūst arvien pamanāmāka

  • Virtuālā realitāte (VR) tiek pieņemta un lietota arvien vairāk, jo tiek novērtēti tās pieredzes ieguvumi

  • VR modernizē izglītību, padara to interesantāku un iekļaujošāku bērniem no bērnudārza līdz 12. klasei, kā arī arodskolās un augstskolās

Izglītība ir spēcīgas ekonomikas pamats. Tā paaugstina cilvēka sniegumu, veicina produktivitāti un palielina ekonomisko pienesumu. Izglītības nozīme nav noliedzama nedz atsevišķa indivīda dzīvē, nedz tās ietekmē uz sabiedrību, politiku un pasauli kopumā.

Izglītības tehnoloģiju attīstība pieredzes paplašināšanai

Faktiski būtiskas pārmaiņas jau ir notikušas COVID-19 pandēmijas laikā, kad valdības bija spiestas uz nedēļām slēgt skolu un universitāšu durvis visā pasaulē, un ātrā tempā tika attīstīta attālinātā mācīšanās.

Lai gan šie risinājumi bija ļoti svarīgi, tie galvenokārt bija vērsti uz zināšanu nodošanu, nevis uz praktisko un personīgo pieredzi, kas studentiem bija nepieciešama, lai izprastu notikumus un jēdzienus. Galu galā, kamēr daži mācās, izmantojot teoriju, citi mācās praksē. Tādējādi turpmākajā izglītības tehnoloģiju attīstībā ir jāpievēršas pieredzes apguvei. Apvienojumā ar novatorisku pedagoģiju, paplašinātā realitāte, virtuālā realitāte (VR) un jauktā realitāte ir piemērotas, lai apmierinātu šo nepieciešamību un radītu konkurences priekšrocības visām iesaistītajām pusēm.

Mums ir jāpielāgojas mainīgajai pasaulei un jāveicina nākamās paaudzes, lai viņi spētu pārspēt mūsu panākumus. Skolas un universitātes arvien vairāk koncentrējas uz katras personības vispusīgu attīstību, un dažas tehnoloģijas var šo procesu paātrināt. 

VR ir vadošais piemērs un neapšaubāmi virzītājspēks nākamās paaudzes studentiem, absolventiem un profesionāļiem; tas nodrošina mācīšanos caur pieredzi.

Ieskaties

ClassVR virtuālās realitātes brilles izglītībai!

ClassVR produkti

 
 


Aicinām komandā!
Pārdošanas un mārketinga vadītāju izglītības sfērā